Sla navigatie over

“Vlaams regeerakkoord levert HEMIKSEM maar liefst €1.000.000 extra investeringsruimte op.”

De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Hemiksem levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst €81.636,65 aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens €929.347, samen goed voor een bedrag van net iets meer dan €1.000.000 extra investeringsruimte,” aldus Birgit De bondt, Fractieleidster. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kan er meer geïnvesteerd worden in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren. We zullen hier dan ook vanuit de oppositie op toe zien.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder