Sla navigatie over

Basisinkomen, een liberaal idee?

Wat als iedere volwassene vanaf 18 jaar een onvoorwaardelijk basisinkomen zou krijgen? Iedereen zou voor zichzelf kunnen uitmaken wat hij aanvangt met zijn leven. Mensen hoeven dan ook niet tegen hun zin te gaan werken en kunnen zich bezighouden met de mensen die hen nodig hebben. Ze kunnen kiezen voor een job waar ze persoonlijke voldoening kunnen vinden. Men kan tevens onbeperkt werken en hoeft niet meer jaloers of achterdochtig te zijn op anderen.

Minder aangename maar niettemin zeer belangrijke jobs zoals huisvuilophaling, onderhoud van de riolen, etc. zouden zeer goed betaald worden. Is dit communistische waanzin? Nee, zeker niet. Immers, iedereen mag (uiteraard) alle bezittingen behouden en men kan zo veel werken en verdienen als men wil. Best zou men van start gaan in die landen die vandaag een dramatische leegloop van vluchtelingen kennen richting Europa.

Is dit betaalbaar? Jazeker. Door informatisering en robotisering zouden 10% werkende voldoende meerwaarde realiseren voor de volledige bevolking. We hebben in België vandaag werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsverzekering, leefloon, enz…. Bedenk wat er kan bespaard worden aan administratie! Het allergrootste voordeel is uiteraard dat we op die manier de armoede uit de wereld zouden kunnen bannen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder