Sla navigatie over

De nieuwe voorzitster stelt zich voor: "Liberalisme is geen kapitalisme"

Mijn naam is Hilde Hellemans, 54 jaar oud, echtgenote van Danny Verhoeven, en moeder van twee zonen, Robin (24) en Yannick (23). Met een tussenpauze van twaalf jaar, woon ik sinds mijn vijfde levensjaar in Hemiksem. Op 32-jarige leeftijd werd ik in Hemiksem benoemd tot notaris met kantoor in onze gemeente.

Ik ben geboren in een familie van liberalen, generatie na generatie, zowel langs vaders- als moederszijde. Toen mijn interesse voor politiek toenam, was de keuze voor Open Vld dan ook niet verwonderlijk.

Na enkele jaren mee te draaien in het partijbestuur, werd me gevraagd of ik Albert De Bruyn als voorzitter wou opvolgen. Albert opvolgen is geen makkelijke taak. Hij heeft onze partij jarenlang bestuurd en voorgezeten. Als voorzitter heeft hij zijn leden niet alleen geleid, maar ook begeleid.

Op het einde van zijn voorzitterschap heeft hij een zéér moeilijk probleem moeten aanpakken. Maar nam zijn verantwoordelijkheid en werd daarin ten volle gesteund door al zijn bestuursleden. Als je in de voetsporen treedt van zo’n leider, dan weet je dat je hard je best zal moeten doen! Albert heeft zijn titel van ere-voorzitter dan ook dubbel en dik verdiend!

En hoe zie ik de toekomst? Wel, ik wens de nadruk te leggen op de kern van het liberalisme. Vele mensen verwarren liberalisme met kapitalisme, een misverstand dat ik graag uit de wereld wil helpen. Ik citeer Mark Bienstman in zijn artikel “Een kapitalist kan nooit liberaal zijn” in het Volksbelang van juni dit jaar: “Een kapitalist kent maar één waarheid: Ikke en de rest kan stikken. Een kapitalist dient maar één belang, zijn eigen belang, ten koste van zijn medemens." Wel, lieve mensen, dit is niet de definitie van een liberaal, alles behalve!

Een liberaal streeft immers naar vrijheid, ook voor zijn medemens. Hij streeft naar winst, maar dan voor iedereen en vooral met respect voor anderen, jong en oud, van arbeider tot CEO, van kansarmen tot rijke burgers. Echte liberalen houden rekening met de wensen en de gedachten van alle mensen. Liberalen zijn sociaalvoelend. Dat is wat ik als voorzitter van Open Vld Hemiksem wil meegeven.

Ik prijs me zeer gelukkig dat ik over een team beschik dat zich wil inzetten voor iedere burger in Hemiksem. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen, met verstand en organisatietalent. Eenieder heeft zijn eigen invalshoek: sociaal-economisch, financieel, sportief, milieu, etc. Kortom, ik ben gezegend met een bestuur vol met bekwame en gemotiveerde leden. Lang leve de liberalen!

Hilde Hellemans

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder