Sla navigatie over

Dit vraagt Open Vld voor u!

Vraag 1: Gehandicaptenplaats tijdens marktdagen

Verschillende mindervalide signaleerden ons dat zij tijdens de wekelijkse marktdagen hun wagen in de buurt van de gemeenteplaats nergens kwijt kunnen. De voorziene parkeerplaatsen voor gehandicapten aan de kerk zijn onbereikbaar. Daar deze personen ook graag hun inkopen doen op de markt, is volgende vraag niet geheel onlogisch:

Kan er in de buurt van de gemeenteplaats een extra plaats voor gehandicapten worden voorzien? Er komen volgens ons verschillende plaatsen in aanmerking. Om de parkeergelegenheid tijdens gewone dagen niet in het gedrang te brengen, kan desnoods deze extra plaats enkel rechtsgeldig gemaakt worden tijdens marktdagen.

Vraag 2: Werken Kerkstraat

Een drietal weken geleden deed er zich een verzakking voor in de Kerkstraat ongeveer ter hoogte van de ingang van het kerkhof. Hierdoor was de Kerkstraat niet voor verkeer toegankelijk. Ondertussen werden er werken uitgevoerd en werd de straat terug toegelegd met klinkers.

 • Wat was de oorzaak van deze verzakking?
 • Wie is hier voor verantwoordelijk?
 • Zijn de herstellingen permanent of dienen er nog werken uitgevoerd te worden?
 • Wordt de straat opnieuw geasfalteerd?

Vraag 3: BKO ‘t Merelhofke

Het is het einde van het schooljaar en daarbij ook het einde van het moeilijke 'overgangsjaar' van de buitenschoolse kinderopvang het Merelhofke. Ondertussen zijn de verschillende inschrijvings-periodes afgelopen en is het volgens ons een ideaal moment om alles eens naast elkaar te leggen

 1. Kan de schepen ons de laatste cijfers geven met betrekking tot de inschrijvingen voor volgend schooljaar.
 2. Hoeveel herinschrijvers zijn er?
 3. Hoeveel nieuwe inschrijvingen zijn er?
 4. Hoeveel plaatsen zijn er gereserveerd voor de instappers van volgend schooljaar? Heeft het voorbije jaar iedereen die zich inschreef in de buitenschoolse kinderopvang ook effectief van de kinderopvang kunnen gebruik maken of werden er mensen geweigerd?

 5. Samen met de ouders stellen we vast dat er nog steeds geen badge systeem is. De deur is steeds los, de eerste tussendeur staat regelmatig open. Hetzelfde geldt voor de tussendeur tussen receptie en effectieve opvangruimte. Aan de binnenzijde van deze deur staat zelfs geen deurknop meer, waardoor de deur dus onmogelijk gesloten kan worden.

 6. Wanneer zal dit badge systeem er komen?

 7. Waarom duurt dit zo lang?

 8. Tijdens het overleg is gezegd dat de uurregeling zou uitgehangen worden aan de BKO en de scholen. Op deze manier zouden ouders weten wanneer de bus waar vertrekt. We stellen vast dat de uurregeling niet uithangt, noch aan de BKO noch aan de scholen.

 9. Waarom is men deze belofte niet nagekomen?

 10. Zullen er naar volgend schooljaar toe wijzigingen komen in de busregeling?

 11. Op welke manier zullen eventuele wijzigingen gecommuniceerd worden naar de ouders naar?

 12. Hoe worden ouders van nieuw ingeschreven kinderen op de hoogte gebracht van de busregeling

 13. Er zijn nog steeds heel wat onduidelijkheden over de 'gratis opvang' Met betrekking tot de opvang tot 12u30u op woensdagmiddag in de scholen. Geldt deze regel voor alle scholen, incl vrije basisschool of enkel voor gemeentescholen?

Is de opvang (op woensdagmiddag en 's avonds) nu al geregeld voor de kleuterschool in de Hoofdboslaan en tevens op woensdagmiddag voor in de zonnekessschool?

 1. Indien facturen te laat betaald worden dan wordt er direct een extra kost van € 4,00 aangerekend. Deze extra kost wordt ook aangerekend wanneer er duidelijk een vergissing in het spel is. Sommige ouder kregen een factuur van € 4,10. In dit specifiek geval had men zich mistypt en bleef er een openstaand saldo van € 0,10 dat vervolgens werd aangevuld met een dossierkost.
 2. Kan er niet eerst een 'gewone' herinnering gestuurd worden?

 3. Op het inschrijvingsformulier voor schooljaar 2014-2015 staat bij het luik ‘sporadische opvang’ dat kinderen minstens 1 keer in de maand dienen te komen. Bij inschrijving wordt tegen sommige ouders zelfs gezegd dat de kinderen minstens 3 keer per maand dienen te komen.

 4. Wat is nu de 'definitie' van sporadische opvang?

 5. Indien er wijzigingen worden aangebracht in het huishoudelijk reglement.

 6. Op welke manier worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht?

 7. Dienen de ouders dan ook een nieuwe versie te ondertekenen?

 8. Eind maart gingen de ouders een elektronische nieuwsbrief ontvangen met hierin o.a. informatie omtrent de inschrijvingen en dergelijke. Tot op heden heeft nog geen enkele ouder zo'n nieuwsbrief ontvangen.

 9. Waarom ontvingen de ouders geen nieuwsbrief met deze informatie ?

 10. Ouders die werkzoekend zijn op het moment van de inschrijvingsperiode maar die tijdens het jaar door werk vinden, kunnen zich op dat moment komen aanmelden voor inschrijving en worden gezien als sociale instappers (wijziging werksituatie). Aan hen wordt op dat moment opvang gegarandeerd, ook al is er op dat moment reeds een inschrijvingsstop.

 11. Is deze stelling correct?

 12. Wanneer ouders hun kinderen ingeschreven hebben voor volgend schooljaar verwachten zij een soort van bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat hun mail is aangekomen en het dossier in orde

 • Op welke manier krijgen ouders bevestiging van inschrijving?
 • Hoeveel ouders ontvingen al een bevestiging?
 1. Wanneer wordt de volgende vergadering van het LOK gehouden?
Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder