Sla navigatie over

Gemeenteraad 22 september 2015: Gemeentelijke basisscholen

De antwoorden:

Het Klaverbos: (antwoord door Levi Wastyn)

Met betrekking tot het toezicht op de speelplaats is er sinds kort onderstaande regeling ingevoerd: 08:00 – 08:15 als ouder je kind begeleiden tot aan de turnzaal en daar een aanwezigheidslijst aftekenen, hier is 1 leerkracht aanwezig. Ingang enkel langs Jan Sanderslaan.

Vanaf 08:15 gaan de andere 2 poorten open en is er een 2e leerkracht voor toezicht aan de fietsenstalling.

De poorten gaan overdag normaal gezien op slot, ’s middags gaan de 3 rijen onder begeleiding naar buiten en kunnen ze daarna enkel via Jan Sanderslaan terug binnen. ’s Avonds wordt hetzelfde systeem toegepast Vanaf het moment dat het kind de school betreedt ligt de verantwoordelijkheid bij de school en de inrichtende macht.

Middagmaal wordt in de klas genuttigd wegens plaatsgebrek voor een refter. Er werd reeds op vraag van de ouders gevraagd om een beter evenwicht te zoeken voor de leerlingen die hun middagmaal dienen te nuttigen tijdens de Franse/Engelse les.

Knabbelmoment in de klas: Dit is volgens de bevoegde schepen milieuvriendelijker want de speelplaats blijft properder en er is toezicht dat de leerlingen hun knabbel opeten en niet weggooien.

Fractieleider Cliff Mostien vroeg nog of er een mogelijkheid is om aan de eerste poort Kerkeneinde toezicht te voorzien.

Hoofdboslaan: (antwoord door Stefan Van Linden)

Momenteel zijn de klassen rechts aan de beurt, de werken verlopen volgens schema, afbraak is voltooid en zitten nu in fase 1 van de heropbouw. Eerst was er een achterstand op het schema maar deze is ondertussen weggewerkt. Momenteel ligt voor 80% de vloer en wordt het sanitair en keukenblok vernieuwd.

De turnles vindt plaats zoveel mogelijk buiten of in de verkleinde gemeenschappelijke ruimte. Wc’s zijn momenteel nog binnen alsook een paar buiten. Het bestuur zal er voor zorgen dat er een opstapje aanwezig is om het de kleuters gemakkelijker te maken deze wc's buiten te gebruiken (toch vreemd dat een schepen wekelijks gaat kijken en hiervan niet op de hoogte is)

In verband met het dak: de schepen was niet op de hoogte dat er een nieuw dak zou moeten komen. Dubbele beglazing: het raamkader wordt niet vervangen, wel wordt er dubbel glas voorzien. Volgens de bevoegde schepen werd dit in overleg beslist. Zij vinden dat het vernieuwen van elektriciteit, isolatie,… voldoende duurzame oplossingen zijn.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder