Sla navigatie over

Greet Jacops

Greet Jacops

Mandaat
Gemeenteraadslid Open Vld Hemiksem, Kandidaat Vlaams Parlement - plaats 25Co-voorzitter

Gemeente
Hemiksem

Achtergrond
Netwerkmanager Lokale Besturen bij VDAB

Expertise
Sociale Zaken, Arbeidsmarkt, Onderwijs, Cultuur

Als lokale mandataris vindt Greet (°1982) het belangrijk om zich toe te spitsen op thema´s waar ze affiniteit met heeft. Op werkvlak zijn dat: sociale zaken, activering, OCMW, tewerkstelling en arbeidsmarktbeleid en flankerend onderwijsbeleid. Daarnaast interesseert Greet zich ook in onderwijs, vrije tijd en cultuur, met daarbinnen een focus op een gevarieerd aanbod voor onze kinderen en jeugd.

Al van in 2013 is Greet actief binnen het bestuur van Open VLD Hemiksem in verschillende functies. Greet zit sinds maart 2022 in de gemeente- en OCMW raad voor Open Vld Hemiksem en sinds september 2022 neemt ze samen met Birgit De bondt het co-voorzitterschap van de afdeling op. Verder is ze voorzitster van de socio-culturele vereniging VVVuur Hemiksem en zetelt ze bij IVEBICA in de cultuurraad en in het intergemeentelijk inspraakorgaan bibliotheek. 

Professioneel is Greet werkzaam als Netwerkmanager Lokale Besturen bij VDAB. Ze is mama van Rania en Ilyas en getrouwd met Salim. 
Gemaakt door Code Nation via NationBuilder