Sla navigatie over

Nieuwe toekomst voor Bekaert.

Samen met ons gemeenteraadslid Birgit De bondt was ik aanwezig op de infoavond over de herinrichting van de oude Bekaert site. De aanwezige inwoners stelden opvallend veel vragen. Er heerst duidelijk een zekere ongerustheid met betrekking tot dit megaproject. Na het horen van de antwoorden had ik de indruk dat deze grote site zowel een economische als ecologische invulling zal krijgen. In het midden van de gemeente wordt een nieuwe wijk opgericht met bijkomende woongelegenheid en groene zones. Op economisch vlak zijn er dan weer interessante mogelijkheden voor investeerders, horeca, zorgcentra,... Op ecologisch vlak is de sanering een goede oplossing gezien de jarenlange vervuiling door industrieel gebruik. Wel zijn we bezorgd over de extra verkeersdrukte die onze gemeente zal moeten slikken door de toename van gezinnen met één auto of meer. Kan deze buurt, kan onze gemeente al dat verkeer aan? Al dat verkeer dat via de Nijverheidsstraat naar boven moet? We hebben daar een kinderopvang, een muziekschool en in de vakanties speelpleinwerking. Er ligt geen deftig voetpad om Depot Deluxe te bereiken en de zone 30 wordt amper gerespecteerd... Dat dit project er onder andere voor zou zorgen dat de bussen van De Lijn eindelijk tot aan de abdij of tot in de nieuwe wijk zullen rijden is in elk geval een pluspunt. We hopen dat in de loop van het project - dat normaalgezien afgewerkt zal zijn binnen dit en 15 jaar - de gepaste regelingen getroffen zullen worden voor de mobiliteit in Hemiksem. Wij blijven dit dossier alvast op de voet volgen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder