Sla navigatie over

Open VLD fractie pleit voor digitalisering terugbetaling H-bon

Een handelaar of kleine zelfstandig heeft het al vaak druk genoeg en heeft weinig tijd op overschot, stelt fractieleidster Birgit De bondt. Wanneer hij of zij nu een H-bon in ontvangst neemt, moet deze binnengebracht worden bij de dienst Lokale Economie, in het administratief centrum tijdens de openingsuren. Dit kan volgens ons beter en ‘handelaarsvriendelijker’.

De fractie van Open VLD Hemiksem pleit er bij de meerderheid voor om hier in te zetten op digitalisering van dit deel van het systeem van de H-bon. Ook in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt ingezet op een verdere digitalisering van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

De fractie van Open VLD Hemiksem vraagt aan het gemeentebestuur om de mogelijk tot het creëren van een digitaal platform te onderzoeken. Op dit platform krijgt elke aangesloten handelaar zijn eigen unieke login. De handelaar moet dus maar 1x zijn rekeningnummer, BTW-nummer… doorgeven.

De H-bon kan in dit systeem worden ingegeven aan de hand van de codes die nu reeds aanwezig zijn op de H-bons. De handelaar heeft 24u op 24, 7 dagen op 7 toegang tot dit platform en kan perfect kiezen om de verwerking van de H-bons te doen op een moment dat voor hem het beste past.

"Op de komende gemeenteraad va 15 oktober 2019 zal ik al dus pleiten om de mogelijkheid tot het oprichten van zulk digitaal portaal te laten onderzoeken en op te starten." besluit fractieleidster Birgit De bondt.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder