Sla navigatie over

Open VLD Hemiksem waakt over uw gezondheid !

Zoals U waarschijnlijk gelezen heeft in 'Hallo Hemiksem' is er begonnen met de afbraak van de bedrijfsgebouwen op de Bekaert site.

Verontruste buurtbewoners en frequente passanten spraken onze bestuursleden aan over de wijze waarop de aannemer deze werken heeft aangevat. Er waren bezorgdheden met betrekking tot de manier waarop de dakplaten van eterniet die asbest bevatten verwijderd werden. Er werden vragen gesteld omtrent de wijze waarop de aannemer de afgebroken platen in de containers gooide en het eventueel risico dat er asbestdeeltjes hierbij vrij kwamen.

Onze bestuursleden hebben onmiddellijk actie ondernomen en hebben contact opgenomen met oa. de milieupolitie en de bevoegde diensten binnen de gemeente. Samen met de bevoegde diensten van de gemeente heeft ons bestuurslid Guido Van Neck zich van de situatie ter plaatse gaan vergewissen. De aannemer werd erop gewezen met grotere omzichtigheid te werken. Bij breuk van platen moet hij deze fixeren vooraleer verder te verwerken. Het gemeentebestuur neemt hierin het engagement de aannemer nauwgezetter op te volgen en de situatie frequent ter plaatse te gaan controleren.

Om alle onzekerheid en onduidelijkheid uit te sluiten of er bij deze onvoorzichtige handelingen asbest is vrijgekomen heeft ons bestuurslid tijdens dit bezoek ook veegstalen genomen aan de muur ter hoogte van het jaagpad. Deze stalen heeft Open VLD Hemiksem OP EIGEN KOSTEN laten analyseren op de aanwezigheid van asbest. Het resultaat van was negatief. In de genomen stalen is er geen asbest aanwezig. Een hele opluchting voor de buurtbewoners.

Ook Open VLD Hemiksem gaat de verdere werken nauwgezet opvolgen en zal niet aarzelen opnieuw controles en analyses te laten uitvoeren indien nodig.

Het volledige verslag van de analyses vindt U in bijlage.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder