Sla navigatie over

Reactie Open Vld Hemiksem naar Kabinet Peeters toe ivm overvolle bussen in de Rupelstreek

Beste minister, Beste Lydia,

op uw vraag hebben wij onze inwoners van de gemeente Hemiksem bevraagd waar volgens hen de knelpunten zitten met betrekking tot het openbaar vervoer in onze Rupelstreek. (= Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Aartselaar)

Hieronder vindt u een overzicht van de "probleemlijnen":

  • Buslijn 133: Schelle- Aartselaar- Kontich Scholen => ochtendspits: Er rijden maar 2 bussen richting de scholen in de ochtend. Ze zitten dagdagelijks stamvol. Verhalen bereiken ons van jongeren die de bus laten passeren omdat deze al zo vol zit en ze zich niet veilig voelen. Bussen die kinderen/jongeren laten staan omdat ze al té vol zitten tegen dat ze aan de halte komen waardoor deze jongeren vaak te laat zijn op school...
  • Buslijn 133: Kontich scholen - Aartselaar - Schelle => avondspits: Hetzelfde verhaal. Ouders die taxi spelen omdat men het niet veilig acht de kinderen het openbaar vervoer te laten nemen op deze lijn.

Er is ons inziens een structureel te beperkt aanbod op deze lijn om alle schoolgaande jongeren uit de Rupelstreek op een veilige en comfortabele manier naar de scholen in Kontich te brengen. Bijkomend is dit een buslijn die enkel wordt gereden op schooldagen en 'standaard schooltijden'. Indien men bv. in kader van de protocollen binnen onderwijs en covid19 zou willen spelen met verschillende opstarturen voor de lessen in het secundair onderwijs zou dit problemen geven voor deze studenten indien hun start of einduur niet overeenkomt met de busuren. Blijkbaar valt het ook regelmatig voor dat een bus gewoon niet rijdt, wat dan weer als gevolg heeft dat de enige andere bus overvol zit. Dat op een lijn die de enige optie is voor jongeren uit de Rupelstreek die naar deze scholen gaan en écht afhankelijk zijn van deze buslijn.

De frustratie over de manier waarop deze lijn wordt uitgevoerd is écht groot in onze gemeente. Dit blijkt uit de reacties die wij hebben mogen ontvangen op onze post in verband met uw vraag. We durven u dan ook te vragen om in uw contacten met De Lijn te informeren naar de aangehaalde problematieken met betrekking tot deze lijn (133) en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn om tegemoet te komen aan deze verzuchtingen die al langere tijd leven bij de inwoners van de Rupelstreek. We vernemen graag welke reactie hierop komt.

  • Buslijn 290 - 295: Boom - Niel - Antwerpen: In beide richting tussen 7u en 8u30 en tussen 15u30 en 17u en op woensdag vanaf 12.00u. Dit is de buslijn die heel de Rupelstreek doorkruist en waar heel veel gebruik van gemaakt wordt, zowel door studenten secundair als voor woon-werkverkeer. Deze lijn wordt reeds door een pachter uitgebaat.

  • Buslijn 14: Opera - Hoboken - Hemiksem => avondspits. Zelfde verhaal.

Bijkomende willen wij u een aantal algemene zaken signaleren

  • Er worden vragen gesteld over de verluchting in/op deze stampvolle bussen. In de zomermaanden stonden de ramen nog regelmatig open. Men merkt dat nu de dagen kouder worden, passagiers deze ramen sluiten tegen de koude. Begrijpelijk maar deze handeling beperkt natuurlijk de circulatie van lucht.

  • Daarnaast vragen onze inwoners (meer) controle op de mondmaskerdracht. Niet iedereen neemt de verplichting tot het correct dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer even nauw.

We danken u alvast voor uw vraag. We appreciëren het enorm dat u de mogelijkheid geeft om lokale pijnpunten te escaleren naar het hoogste niveau. Moest u nog vragen hebben of bijkomende informatie wensen, dan zijn wij steeds ter beschikking.

We hopen in ieder geval dat een deel van de middelen die u hiervoor voorziet, hun weg vinden naar de Rupelstreek.

Met Liberale Groet,

Greet Jacops Voorzitter@interim Open Vld Hemiksem.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder