Sla navigatie over

Vanaf 1 mei op het recyclagepark enkel nog gratis fracties welkom!

Het huidige containerpark heeft aantal tekortkomingen: - het heeft geen weegbrug dus het werkt via volumeschattingen wat soms tot discussie en agressie leidt. (volgens hun onderzoek is het huidige park te klein om een weegbrug te installeren en zijn er geen andere geschikte locaties in de gemeente die ook financieel haalbaar zijn)

  • er is slechts steekproefgewijs toegangscontrole waardoor er een sterk vermoeden is van afvaltoerisme vanuit andere gemeenten naar het park van Hemiksem. Het is echter het gemeentebestuur van Hemiksem dat dan de rekening hiervoor betaalt. Dit blijkt volgens hen ook uit de enorm hoge tonnages aan gemend bouwafval en grif huisvuil die hier in Hemiksem gemeten worden in vergelijking met onze omliggende gemeenten.

  • Hemiksem heeft tov andere gemeenten in de Igean significant meer grof huisvuil en bouwafval, wat de moeilijkst te scheiden fracties zijn en dus hoge kosten met zich meebrengen naar de gemeente toe.

  • Hemiksem haalt de vooropgestelde huisafvaldoelstellingen niet.

Voorstel vanuit Igean naar de toekomst ==> Hemiksem sluit aan bij de Igean Regio Zuid recyclageparken. (11 parken) vanaf 01/05/2022. - recyclagepark van Hemiksem zal blijven bestaan maar enkel gratis fracties zullen kunnen worden aangeboden. Voor de betalende fracties zullen de inwoners van Hemiksem moeten uitwijken naar een ander park in de regio waar deze fracties wel beschikbaar zijn via het diftar-systeem. - Er komt een toegangscontrole aan het park van Hemiksem adhv een slagboom en zuil met EID lezer. - chemokar (KGA- klein gevaarlijk afval) blijft behouden (1x/maand) - Openingsuren worden beperkter * park zal nog open zijn op: woensdag van 13.00u tot 19.00u vrijdag van 13.00u tot 17.00u zaterdag van 09.00u tot 16.00u. Een totaal van 17u/w (dit wordt volgens hen gecompenseerd door het feit dat inwoners van Hemiksem in de andere parken terecht kunnen op de andere momenten) - andere parken werken via diftar systeem dus geen discussie over kostprijs

Igean stelt dit allemaal zeer mooi voor en spreekt over 11 parken. Een blik op hun kaart leert ons dat enkel de parken van Aartselaar en Boom een mogelijke uitwijkmogelijkheid zijn voor inwoners van Hemiksem. We stellen ons toch ook wel vragen over de mobiliteit naar en de capaciteit van deze 2 parken om deze extra stroom aan gebruikers te verwerken. De meeste werkende mensen gaan in het weekend naar het containerpark en dan kon het in Hemiksem al wel eens druk zijn, wanneer deze er bijkomen in deze 2 parken... kunnen zij dit dan aan?

Ook al kunnen de inwoners van Hemiksem dan terecht in de andere parken van de omgeving, de dienstverlening in eigen gemeente wordt hierdoor wel beperkter dan nu het geval is.

De aansluiting is voorzien op 1/05 en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd in juli. Dit betekent dat onze inwoners op 1 mei voor bepaalde secties al een prijsstijging gaan voelen en dat na amper 2 maanden er mogelijks al een volgende prijsstijging volgt. Elk gezin heeft wel een vrijstelling van een bepaald aantal kilo's maar toch vinden we deze tijdslijn erg jammer.

De bezorgdheid leeft toch dat dit gaat leiden tot meer zwerfvuil (alhoewel dit ontkracht werd door Igean) Gaan mensen niet gewoon gaan dumpen indien ze nog verder weg moeten rijden en meer moeten betalen voor hun afval kwijt te geraken?

Voor zelfstandigen en KMO's is enkel het park in Boom (of Kontich) een mogelijkheid - zelfstandigen enkel boom of Kontich

We zien als Open VLD Hemiksem zeker voordelen in bepaalde aspecten van het voorstel zoals - het wegen zorgt voor een objectief en eerlijk systeem. Iets waar wij in ons verkiezingsprogramma ook al voor gepleit hebben - ID-controle heeft hopelijk een positief effect op afvaltoerisme van niet aangesloten gemeenten

maar het terugschroeven van de dienstverlening, de mogelijks 2 prijsstijgingen op korte termijn en het feit dat hiervoor volgens ons geen draagvlak is bij de inwoners hebben er toe geleid dat Open VLD tegen dit voorstel heeft gestemd.

Desalniettemin hebben we in dit kader wel 2 constructieve voorstellen gedaan naar de meerderheid en de bevoegde schepen: 1. in het kader van deze nieuwe werking heeft ons gemeenteraadslid Greet Jacops aan de schepen gevraagd om samen met Igean te bekijken om het mobiele recyclagepark meer op de markt te laten komen dit jaar. In Hemiksem staat dit maar 2x gepland en bij onze buurgemeenten minstens 4x. Het leek haar dus alsof wij als gemeente Hemiksem aan het kortste eind getrokken hebben, zeker nu de werking van het containerpark ingeperkt wordt. Dit is zeker geen volwaardig alternatief maar op deze manier kunnen onze inwoners misschien toch deels in eigen gemeente geholpen worden.

  1. Er worden een aantal doelgroepen voorzien in het reglement die tijdelijk toegang kunnen krijgen tot de parken (bv. nabestaanden van iemand die woonachtig was in Hemiksem en die het huis moeten leegmaken) In dat kader deden wij het voorstel gedaan om een groep toe te voegen mn. mensen die woonachtig waren binnen de gemeente maar verhuizen en ook verhuizen buiten de werkingsregio van Igean en ook hun huis moeten leegmaken.

Op beide voorstellen werd zowel door Igean als de bevoegde schepen positief gereageerd. Ons gemeenteraadslid Greet Jacops zal opvolgen of de frequentie van het mobiele recyclagepark in de nabije toekomst dan ook daadwerkelijk verhoogd wordt.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder