Sla navigatie over

Verschillende campagnepunten van Open VLD Hemiksem mee opgenomen in meerjarenbegroting.

Bij de beleidsverklaring van de burgemeester werd onze aandacht al snel getrokken toen we merkten dat verschillende van ONZE campagnepunten en voorstellen van tijdens de gemeenteraden van afgelopen jaar mee opgenomen waren in de plannen voor de komende jaren. En inderdaad ook in de meerjarenbegroting konden we verschillende van onze actiepunten terug vinden: Overdekte fietsenstallingen, multi-sportveldjes en speeltuigen, een mobiliteitsstudie… "We zijn blij te zien dat ons programma en onze punten als inspiratie hebben kunnen dienen voor het opmaken van deze meerjarenplannen." zei gemeenteraadslid Birgit De bondt. "Als u nog inspiratie nodig heeft, dan laat u het ons maar weten." “De meerderheid stelt wel te investeren in mensen, toch missen wij binnen deze meerjarenplannen o.a. een activerend sociaal beleid. Wij lezen niets over het terugdringen van kansarmoede, kinderkansarmoede in het bijzonder. Ook over een activerend arbeidsbeleid om de significante stijging van leefloongerechtigden binnen onze gemeente aan te pakken vinden we niets terug.” Een gemiste kans volgens De bondt. Bij de gedetailleerde bespreking van de begroting bleek dat velen van de opgenomen punten bij doorvragen vaag bleven, onuitgewerkt zijn en niet verduidelijkt konden worden. Zo stelden we vragen rond het Buck-e systeem maar bleek dat dit nog niet uitgedacht was. Ook de herbestemming van de sportsite en het onderdeel ‘Kunst in het openbaar domein’ kon niet verder uitgelegd worden. "Ondanks de mooie accenten uit ons Open Vld programma, blijft heel deze meerjarenplanning voor onze fractie te vaag en onduidelijk." besloot gemeenteraadslid De bondt haar betoog. Een overzicht van al onze punten die mee opgenomen zijn in deze begroting, kan u vinden op onze facebookpagina. Link: www.facebook.com/openvldhemiksem

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder