Sla navigatie over

Vragen gemeenteraad december 2022

In een artikel op VRT nieuws werd gesteld dat de gemeente Hemiksem bij de slechtste leerlingen is op het vlak van de productie van restafval. Meer dan 20 kg te veel! In het artikel wordt ook vermeld dat er een begeleiding zal gestart worden met de desbetreffende gemeenten waarin oa wordt gekeken naar maatregelen die met de gemeenten kunnen treffen zoals de toegankelijkheid van de recyclageparken of de tarieven voor grofvuil of andere fracties. We informeren naar deze begeleiding en de invloed van de ingevoerde wijzigingen in het recyclagepark. 

 

Bij het begin van het schooljaar zijn de werken in de Heiligstraat aangevat. De verkeersborden met het parkeerverbod geven aan dat dit verbod geldt tot 23/12/2022. Dat het plannen van werken altijd een inschatting is daarvan zijn we ons bewust. Echter stellen buurtbewoners vast dat er regelmatig dagen zijn waarop er weinig activiteit vast te stellen is en dat op sommige momenten de werfzone er erg rommelig bij ligt. Ladingen stenen op de rijbaan, verkeersborden in de berm ‘gegooid’... De signalisaties die zijn aangebracht op en rond de werf zijn regelmatig niet in orde. Lampen die ontbreken of niet werken… we bevragen de burgemeester over de vorderingen van deze werken en het toezicht op de veiligheid op en rond de werf. 

 

Inwoners spraken ons nogmaals aan over de fietsveiligheid in de Abdijstraat. Door deze straat rijden op de fiets en zeker met kleine kinderen is soms een uitdaging. De straat stond ook al meermaals in rapporten als ‘onveilig’. Zijn er al concrete plannen om op korte termijn de fiets verkeersveiligheid in deze straat aan te pakken?

 

Wederom dient onze fractie een vraag in over de samenwerking/ werking van De ideale woning. Al zeker voor de 4e maal. Telkens is de teneur van de vraagstelling en vaak het antwoord hetzelfde. Samenwerking met De ideale woning lijkt bijna onmogelijk op verschillende vlakken, in verschillende wijken en op verschillende niveau’s. De kanalen die beschikbaar zijn voor bewoners om met DIW in gesprek te treden zijn ontoereikend. Telefoons worden niet opgenomen, antwoord op mails blijft uit… Bewoners hebben het idee dat ze nergens terecht kunnen met hun vragen en vinden geen gehoor.
Als gevolg blijven problemen aanslepen, groeien de frustraties bij bewoners … Bepaalde bewoners overwegen zelfs gerechtelijke stappen.

Ook de situatie betreffende de woningen in de Abdijstraat blijft aanslepen. Ondertussen al meer dan 7 jaar zijn deze bewoners/ inwoners bezig met een juridische strijd. David vs Goliath verdwijnt in het niets hierbij! En ook aan deze lijdensweg lijkt nog niet snel een einde te komen. De vrees leeft bij zowel de bewoners van de huidige sociale woonwijken als ook van de huizen in de Abdijstraat dat de nieuwe eenmaking van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) en het feit dat in de Rupelstreek dit niet langer De Ideale woning zal zijn, er mede toe leidt dat De Ideale woning zich meer en meer als asociale huisvestingsmaatschappij opstelt. We gaan het gesprek aan met de bevoegde schepen omtrent deze situatie en de stand van zaken met betrekking tot de eenmaking. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder