Sla navigatie over

Vragen gemeenteraad januari 2023

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro vrij om steden en gemeente te ondersteunen die binnen hun lokaal bestuur willen inzetten op werkplekleren
en stageplaatsen willen aanbieden waar er ook voorzien kan worden in een goede begeleiding en omkadering. Dit kan zijn binnen de eigen werking, maar
ook bij vzw’s en scholen? Sinds 1 januari kunnen lokale besturen die een project indienen rekenen op financiële ondersteuning. Die ondersteuning is afhankelijk van het aantal leerwerkplekken dat een lokaal bestuur inricht met het bijbehorende aantal mentoren. We vragen wat de stand van zaken is mbt stages bij het lokaal bestuur en naar de intenties van de meerderheid om in te tekenen op deze oproep

 

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken gemeentediensten
De manier waarop we werken is de laatste jaren - onder andere door corona- erg geëvolueerd. Tijds- en plaatsonafhankelijk werken maakt meer en meer
zijn ingang. Ook medewerkers van het lokaal bestuur worden hiermee geconfronteerd. Vergaderingen bij/met andere lokale besturen, op andere locaties… Zijn hierover afspraken binnen het lokaal bestuur. Hoeveel flexibiliteit hebben de medewerkers om op die manier hun work-life balance onder controle te houden? 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder