Sla navigatie over

Vragen gemeenteraad oktober 2022

In eerste instantie werd vooropgesteld dat de werken Kerkeneinde- Gemeenteplaats - Uno-laan zouden aanvatten op 1 september 2022 en 1,5 jaar zouden duren. Via de gemeentelijke website en sociale media werd begin september aangekondigd dat de werken enkele weken uitstel uitgesteld werden. In de loop van de aanbesteding waren 2 problemen opgedoken. Ondertussen lezen we op de gemeentelijke website en in de media dat de geraamde kosten een pak hoger uitkomen. Buurtbewoners geven aan dat ze naar hun aanvoelen onvoldoende geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot deze werken. We vragen uitleg over de huidige stand van zaken en welke acties genomen zullen worden om de betrokken buurbewoners PRO-actief te informeren/ betrekken bij de werken. 

 

De Halloween traditie van trick of treat wint elk jaar aan succes. Ook in Hemiksem zien we op 31 oktober spoken en heksen door de straten trekken op zoek naar lekkers. Ook zien we elk jaar in de verschillende FB-groepen de vraag verschijnen: Waar mogen onze kids komen bellen? We bevragen of er vanuit de gemeente op dit vlak een initiatief genomen wordt. 

 

Wat is de huidige stand van zaken van de werken aan de MoereleiOok hier zijn de werken gestart met vertraging. Wat is de verwachte einddatum van deze werken?


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder