Sla navigatie over

Waarom wij de gemeenteraad verlaten hebben...

Vanuit de verschillende fracties in de oppositie: Open Vld, N-va, Hemiksem Vooruit en Vlaams Belang zijn verschillende vragen/opmerkingen en bedenkingen gekomen met betrekking tot dit RUP. Het groot aantal ingediende bezwaarschriften toont ook aan dat ook inwoners met bedenkingen zitten ten aanzien tot de uitvoering van dit RUP.

Open Vld vreest dat de uitvoering van dit RUP een grote invloed zal hebben op de leefbaarheid van onze gemeente. Nog meer woningen, nog meer verkeer terwijl we het nu al zo moeilijk hebben om in en uit onze gemeente te geraken. Denk er ook aan dat het niet enkel dit RUP is maar ook de ontwikkeling van de Scheldeboord, Schelleakker en de verder afwerking van Hemixveer. Het is de som van al deze ontwikkelingen samen die bekeken moet worden en waarmee rekening moet gehouden worden.

Wij treden de meerderheid bij dat we blijvend moeten inzetten op een mentaliteit- en mobiliteitsswitch. Dat we alternatieve mobiliteit moeten promoten... Maar helaas laat de (huidige) situatie dit niet altijd toe. Het perron van het station is niet voor iedereen toegankelijk, de betrouwbaarheid van De Lijn laat vaak te wensen over en ook de waterbus is nog geen standvastig alternatief. En voor sommige mensen zal deze alternatieve mobiliteit omwille van werk... nooit een optie zijn.

De fractie van Open Vld is van mening dat de impact op verkeer, mobiliteit en leefbaarheid op de dag van vandaag nog onvoldoende in kaart is gebracht en onderzocht. Ook de vorige gemeenteraad hebben wij deze problematiek al aangekaart. Het antwoord is telkens hetzelfde: er is nood aan een mobiliteitsstudie, een circulatieplan... Maar tot op heden is hier niets van in praktijk omgezet.

Onze fractie was al dus ook van mening dat er nog te veel elementen aanwezig zijn binnen dit RUP die onvoldoende toegelicht en onderzocht zijn. Omwille van deze redenen heeft onze fractie dan ook TEGEN de goedkeuring van dit RUP gestemd. Samen met de collega's van de oppositie is er overleg gepleegd om te bekijken hoe we een krachtig signaal vanuit de bewoners en de oppositie konden geven.

Wij zouden liever zien dat de effecten op mobiliteit, verkeer, parkeerdruk... grondiger onderzocht worden en pleiten al dus voor een algemene en totale mobiliteitsstudie over de hele gemeente.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder