Sla navigatie over

middenstanders opnieuw verenigd

Op 3 juni werden alle vertegenwoordigers van KMO’s, middenstanders en vrije beroepen van Hemiksem uitgenodigd om opnieuw een Middenstandsraad oprichten. Omdat er toch wel wat commentaar kwam op de voorgestelde statuten, werden in september de statuten nog aangepast. LOKALE ECONOMIE ONDERSTEUNEN De Middenstandsraad wordt een adviesorgaan met drie doelstellingen. Ten eerste verstrekt de Raad advies aan het gemeentebestuur. Ten tweede zal de raad de contacten en samenwerking bevorderen tussen de zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers van Hemiksem. Ten slotte, zal de raad initiatief nemen tot het ondersteunen van de plaatselijke economie en deze ook promoten, onder meer door het organiseren van activiteiten. Uiteraard ondersteunt Open Vld Hemiksem de oprichting van de Middenstandraad Hemiksem. Meer nog, wij zullen actief participeren aan de dagelijkse werking. De raad bestaat uit mensen die actief zijn als ondernemer, in vrije beroepen, als handelaar of in zelfstandige ambachten, op het grondgebied van onze gemeente. Omdat de statuten tevens voorzien, dat de beslissingen van de raad worden genomen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen, is het voor u als zelfstandige van groot belang om aanwezig te zijn op de toekomstige vergaderingen van de Middenstandsraad Hemiksem. Wij nodigen jullie alvast van harte uit op de eerstvolgend geplande bijeenkomst.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder