Sla navigatie over

Projectoren cinema Lux naar Borgerhout

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 20 mei 2014 pleitte gemeenteraadslid Cliff Mostien van Open Vld ervoor om de projectoren van voormalig Cinema Lux te schenken aan onze eigen heemkundige kring Heymissen. Via via moest de heemkring namelijk vernemen dat de projectoren elders werden ondergebracht. De bevoegde schepen beweerde eerst nog dat de heemkring de projectoren niet wilde maar moest snel toegeven dat hij op geen enkel moment contact had met het huidige bestuur van de heemkring. Achteraf bleek zelfs dat men de projectoren eerst probeerde te slijten aan een handelaar in oud ijzer De projectoren verhuisden dus naar de Roma in Borgerhout. Bovendien zei schepen Van Linden vorige gemeenteraad dat de projectoren werden gerestaureerd om terug operationeel te zijn. Omdat de woorden van dhr. Van Linden niet echt betrouwbaar meer te noemen zijn, nam gemeenteraadslid Mostien contact op met vzw Cinemuzee. Hij leerde dat de projectoren niet in werkende staat zullen tentoongesteld worden. Het enige valabele argument van dit college om een verhuis te steunen, valt dus weg, maar terugkomen op deze beslissing is gezichtsverlies dixit Van Linden. De vzw wil persé de projectoren van cinema Lux in hun bezit omdat schepen van Linden beweerde dat ze in het heemmuseum onvoldoende in de kijker zouden worden gezet en anders toch maar op de schroothoop zouden belanden. Gesprekken met het bestuur van de heemkring Heymissen geven formeel het tegenovergestelde aan. Het verhaal wordt nog gekker als je weet dat het vzw Cinemuzee het voorstel deed om de projectoren die zij eerst wilden gebruiken in de Roma, namelijk deze van cinema Belgica uit Lier, nu aangeboden zullen worden aan de heemkring. De projectoren van cinema Lux verhuizen naar Borgerhout en de heemkring zou dan de projectoren uit Lier krijgen. Begrijpen wie begrijpen kan. Dat ons raadslid Cliff Mostien de vinger op de wonde legde, werd duidelijk toen burgemeester Bouckaert zenuwachtig werd en plots dhr. Mostien het zwijgen wilde opleggen. Bovendien weigerde de burgemeester eerst om het agendapunt te stemmen zoals dit werd toegevoegd aan de agenda. Nadat de burgemeester op zijn beurt werd gewezen op het gemeentedecreet, volgde hij tegen zijn zin de regels. Momenteel stellen wij alles in het werk om alsnog de projectoren naar het heemmuseum te krijgen. Officieel werd in de notulen van de gemeenteraad van mei immers het voorstel van raadslid Mostien goedgekeurd. Benieuwd via welke slinkse truc dit college zal trachten om onder haar verplichtingen uit te komen. Op de gemeenteraad van september weigerde de burgemeester alvast elke commentaar. Ondertussen staan deze prachtig projectoren, tegen alle beloftes in, in een klein kamertje, afgesloten voor het publiek in de Roma in Borgerhout. Ik ben ervan overtuigd dat deze stukken Hemiksemse geschiedenis in ons eigen heemmuseum wel het respect zouden krijgen dat ze verdienen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder