Sla navigatie over

Gemeenteraadslid Greet Jacops krijgt bij Open VLD plaats op Vlaamse lijst

Greet Jacops (41), ons gemeenteraadslid in Hemiksem, heeft aangekondigd dat ze zich kandidaat stelt voor de Vlaamse lijst van Open VLD voor de aanstaande verkiezingen op 9 juni 2024.

Wil jij Greet haar campagne steunen?

Op 9 juni staat Greet op de 25e plaats van de Vlaamse lijst van Open Vld. Kleur ook jij haar bolletje? 

Heb jij nog een plekje voor een affiche aan jouw raam? Of een bord in jouw tuin, aan jouw omheining? Laat het haar dan zeker weten via [email protected]

Wie is Greet? 

Greet (41) is afkomstig uit Bouwel, een deelgemeente van Grobbendonk in de Kempen. Ze is gehuwd en mama van Ilyas (13) en Rania (9). Sinds 2006 woont ze in Hemiksem. 

Met 20 jaar ervaring in arbeidsmarktbeleid en een sterke focus op de uitdagingen binnen de arbeidsmarkt, zal Greet zich inzetten voor een dynamisch en
inclusief beleid dat werkgelegenheid stimuleert en kansen biedt aan alle Vlamingen.


Daarnaast pleit ze voor een sterk onderwijssysteem dat jongeren voorbereidt op de moderne arbeidsmarkt en voor flexibele kinderopvangmogelijkheden die ouders ondersteunen bij het combineren van werk en gezin.

Door haar jarenlange ervaring en haar werk in de gemeenteraad van Hemiksem heeft ze uit eerste hand inzicht gekregen in de dagelijkse uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd. Ze is oplossingsgericht, een bruggenbouwer en brengt waardevolle praktijkervaring mee met haar kandidatuur, waardoor ze een beleid kan vormgeven dat daadwerkelijk werkt.

“ Een beleid moet niet alleen gebaseerd zijn op theoretische modellen, dat werkt niet.” "Er moet rekening gehouden worden met de realiteit van het dagelijks leven.” vindt Greet.

 

Waarom is ze kandidaat? 

“Ik geloof sterk in 'bottom-up' werken en het luisteren naar het werkveld.” zegt Greet. Door mijn job kom ik dagelijks in contact met verschillende OCMW's en lokale besturen uit onze provincie. Ik begrijp de uitdagingen waarmee lokale besturen de dag van vandaag geconfronteerd worden. Voor steeds meer bevoegdheden wordt het lokaal bestuur aanzien als de bestuurslaag bij uitstek om een antwoord te bieden op deze uitdagingen. Alleen volgen niet altijd de middelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Ik ken ook de uitdagingen waarmee de Rupelstreek wordt geconfronteerd. De Rupelstreek kent een rijke geschiedenis. Echter, zoals veel regio's, staat de streek voor verschillende uitdagingen. Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de Rupelstreek wordt geconfronteerd, is de voortdurende transformatie van haar economie. Ooit bloeide de streek door de steenbakkerijindustrie, maar deze sector heeft in de loop der jaren een aanzienlijke neergang doorgemaakt, met verlies van banen en economische onzekerheid tot gevolg. De zoektocht naar nieuwe economische activiteiten en duurzame werkgelegenheid blijft daarom een prioriteit. 

Op sociaal vlak staat de streek voor de uitdaging om sociale inclusie te bevorderen. Economische ongelijkheid en sociale isolatie zijn problemen die aangepakt moeten worden door middel van initiatieven die de sociale cohesie versterken en kansen bieden voor iedereen, ongeacht achtergrond of status.

In de Rupelstreek staan mobiliteitsuitdagingen centraal als gevolg van de geografische ligging en de evolutie van de regio. Historisch gezien was de streek sterk verbonden met de steenbakkerijindustrie, wat resulteerde in een netwerk van smalle wegen die niet berekend zijn op het hedendaagse verkeer. Een van de belangrijkste problemen is de beperkte toegang tot alternatieve vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Veel dorpen en wijken zijn slecht bediend door bussen of treinen, waardoor mensen afhankelijk zijn van auto's om zich te verplaatsen. Dit draagt bij aan files op de wegen en verhoogt de druk op het milieu. Daarnaast spelen ook parkeerproblemen een rol, vooral in dichtbevolkte gemeenten en bij populaire toeristische bestemmingen. Het gebrek aan voldoende parkeergelegenheid leidt tot overlast voor zowel bij bewoners als bezoekers.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn investeringen nodig in verbeterd openbaar vervoer, uitbreiding van fietspaden en modernisering van de wegeninfrastructuur. Dit vereist samenwerking tussen lokale overheden en andere belanghebbenden. Als gemeenteraadslid begrijp ik deze lokale behoeften en ben ik vastberaden om hiervoor oplossingen te zoeken.

Met mijn achtergrond in arbeidsbemiddeling sta ik voor een activerend beleid, ondersteund door bottom-up input, om onze arbeidsmarkt te versterken. Om deze uitdagingen aan te pakken, is een aanpak nodig waarbij lokale overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken.

Het stimuleren van economische verscheidenheid, investeren in onderwijs, opleiding, verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg en het bevorderen van sociale inclusie zijn essentieel voor de ontwikkeling en welvaart van de Rupelstreek. Hier wil ik mij voor inzetten. Niemand wordt achtergelaten! Ik wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Daar ga ik voor! Daarom vraag ik jouw stem.

 
Greet Jacops
 
Gemeenteraadslid Open Vld Hemiksem
Kandidaat Vlaams Parlement - plaats 25
Open Vld Hemiksem
0497 24 11 57
 
profiel_3.jpg

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder