Sla navigatie over

Hemiksem slechtste leerling van de Rupelstreek op vlak van kinderopvangplaatsen

21/1/2023 Hemiksem telt vandaag 28 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 2 jaar. De gemeente telt daardoor maar liefst 16 kinderopvangplaatsen minder voor elke 100 baby’s en peuters dan gemiddeld in Vlaanderen. Open Vld-gemeenteraadslid Greet Jacops wil daarom dat er werk gemaakt wordt van een plan kinderopvang: “In onze gemeente bevinden aanstaande ouders zich in de absurde situatie dat ze eerst naar de crèche bellen voordat ze hun eigen ouders laten weten dat ze zwanger zijn. Dat moet echt beter kunnen.”
Kinderopvang is al een hele tijd niet meer uit het nieuws weg te slaan. Tegelijk, en onlosmakelijk verbonden hiermee, zijn er de oplopende wachtlijsten met vandaag een tekort van maar liefst 7.000 opvangplaatsen. Dat brengt ook enorme economische gevolgen met zich mee. Ouders, al te vaak de vrouw, die niet gaan werken omdat ze zelf noodgedwongen thuis moeten blijven. 

Hoewel het dus om een uitdaging gaat die in gans Vlaanderen speelt, ging Open Vld Hemiksem toch eens na hoe het exact gesteld is met het aantal kinderopvangplaatsen in Hemiksem. Daaruit blijkt dat de cijfers deze legislatuur nog slechter kleuren dan het Vlaamse gemiddelde. De gemeente doet het ook slechter dan in de rest van de Rupelstreek.  

Open Vld-gemeenteraadslid Greet Jacops: “ Met 28 plaatsen op 100 is Hemiksem dé slechtste leerling van de Rupelstreek en doet het een pak slechter dan het Vlaams gemiddelde van 44%. We kregen opvallend vaak te horen dat jonge koppels met de handen in het haar zitten in hun zoektocht naar opvang in onze gemeente. Als je er dan de naakte cijfers naast legt, wordt al snel duidelijk dat het een harde realiteit weerspiegelt. Kijk je naar Vlaanderen, dan zie je inderdaad dat er in Hemiksem een serieus tekort is.”

Masterplan kinderopvang

Open Vld Hemiksem heeft bevoegd Vooruit-schepen Stefan Van Linden daarom op de gemeenteraad hierover geïnterpelleerd. Open Vld-gemeenteraadslid Greet Jacops: “Kinderopvang is in de eerste plaats een Vlaamse bevoegdheid. Maar de situatie in onze gemeente is zo dramatisch, dat het lokaal bestuur gewoon zelf de mouwen moet opstropen in plaats van naar een ander te wijzen. Laat ons daarbij ambitie durven tonen en onszelf het doel vooropstellen om het aantal kinderopvangplaatsen op te trekken tot het Vlaams gemiddelde. Gezien de bijkomende wooneenheden die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen en nog gaan komen, lijkt ons dat geen overbodige luxe. Dat betekent dat we op zoek moeten naar minstens 16 opvangplaatsen.”

“Laat ons op zoek gaan naar manieren waarop we dit kunnen realiseren. Enkel via de gemeentelijke communicatie proberen deze sector verder in een positief daglicht te zetten, is volgens ons niet voldoende. Waarom kijken we bijvoorbeeld niet samen met onze ondernemers of we gezamenlijke bedrijvencrèches kunnen inrichten? Momenteel is hiervoor een subsidieoproep lopend. Waarom bijvoorbeeld geen opvanginitiatieven bijkomend financieren op voorwaarde dat ze voorzien in vroege en late opvang of zaterdagopvang om zo hardwerkende gezinnen te ondersteunen? De situatie is urgent, tijd om een keer creatief na te denken en innovatief uit de hoek te komen.” besluit Jacops.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder