Sla navigatie over

Vragen gemeenteraad november 2023

Parkeerplaatsen Elektrische wagens
Sinds enkele weken zijn er 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens aangelegd ter hoogte van de sociale woonblok in de Accacialaan. Buurtbewoners spreken ons aan en stellen zich de vraag waarom er hier gekozen wordt voor parkeerplaatsen voor elektrische wagens. Volgens de buurtbewoners zijn er weinig tot geen mensen in de buurt die een elektrische wagen hebben. Daarnaast zijn er al 2 plaatsen in de Parklaan. De buurtbewoners geven aan dat er in de wijk en zeker aan het woonblok veel meer nood is aan (bijkomende) gehandicaptenplaatsen.
Zwerfvuil Groene Daken
Bewoners klagen dat er (‘s nachts) regelmatig wagens stoppen die vuilzakken droppen/ gooien vanuit de wagen die dan ‘in de buurt’ van het verzamelpunt belanden. De zakken blokkeren vaak de doorgang en regelmatig scheuren de zakken ook open. Is er de mogelijkheid om bijkomend toezicht (politie, gemachtigd opzichters) of camerabewaking (tijdelijk) te voorzien?
Samenlevingsproblemen Sociale woonwijken
verschillende plaatsen problemen te zijn op vlak van samenleven. In het begin van de legislatuur was er een samenwerking met Saamo die oa. via het buurthuis actief ingezet hebben op oa. deze problematieken. Wijkbewoners geven ook aan dit als een meerwaarde ervaren te hebben. Echter is ondertussen de samenwerking met Saamo stopgezet/afgerond.
Kinderopvangplaatsen
Op 07 november konden we in Het Laatste Nieuws lezen dat de situatie wat de kinderopvang in Hemiksem betreft schrijnend is. Ook Open Vld onderzocht de
cijfers. Er kan gesteld worden dat de situatie in Hemiksem urgent is. Welke concrete acties zal de bevoegde schepen/ het gemeentebestuur nemen om deze problematiek aan te pakken?
Problemen na werken Fiber Klaar
Inwoners uit Hemiksem melden ons verschillende klachten na de doortocht van Fiber Klaar in hun straat. Inwoners hebben reeds (meerdere malen) contact
opgenomen met Fiber klaar zonder gehoor. Uit door hen verzamelde informatie zouden er in meerdere gemeenten reeds processen gevoerd worden, waar er geen verantwoordelijkheid genomen werd door de veroorzaker Fiber Klaar.
Wil je meer info over het antwoord op deze vragen, stuur ons een pb of mail ons via [email protected]
Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder