Sla navigatie over

Open Vld in kartel met CD&V- Groen naar gemeenteraadsverkiezingen

Op 31/12/2023 ondertekenen CD&V Hemiksem, Groen Hemiksem en Open Vld
Hemiksem een kartelovereenkomst voor de bestuursperiode 2025-2031. Deze kartelovereenkomst
bevestigt de verbondenheid tussen de partijen en hun gedeelde visie voor de toekomst van de
gemeente.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V op zondag 07/01/2024 maakte het nieuwe kartel in aanwezigheid van de bestuursleden van Groen en Open Vld hun ambitie kenbaar om samen verder te werken in een versterkte formule. Het kartel CD&V-Groen, dat zijn oorsprong vond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en sindsdien aanzienlijk succes heeft geboekt, breidt nu verder uit door de toetreding van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Het gezamenlijke programma van de drie partijen vormt de solide basis voor deze uitbreiding. De ploeg die de belangen van Hemiksem zal behartigen in de komende periode bestaat uit 16 kandidaten van CD&V, 4 van Groen en 3 van Open Vld. Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) zal opnieuw de lijst trekken op verzoek van de drie partijbesturen.


“Het is natuurlijk een hele eer om door de drie partijbesturen gevraagd te worden om opnieuw de lijst te trekken,” zegt huidig burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Ook vanuit de gemeentelijke administratie komt regelmatig de vraag om te blijven zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Na enige
bedenktijd en na overleg met de familie heb ik ingestemd op dit verzoek.” Bouckaert erkent de complexiteit en verantwoordelijkheid van het burgemeesterschap, maar is vastbesloten om, indien de inwoners van Hemiksem het vertrouwen schenken, met dezelfde energie en betrokkenheid als voorheen 100% in te zetten voor de gemeente.


“Na de intense en kwalitatieve samenwerking van onze Groen schepenen met CD&V, gedurende de voorbij bestuursperiode zijn wij, Groen Hemiksem, ervan overtuigd dat we dit beleid moeten verder zetten. Met Open Vld als extra partner kunnen we Hemiksem verder uitbouwen tot een duurzame gemeente waar het goed wonen is voor iedereen”, aldus de voorzitter van Groen Hemiksem, Jo Van Havere.


“Het bundelen van onze krachten met CD&V en Groen biedt ons de mogelijkheid om een breed gamma aan ideeën, ervaringen en expertise te combineren. Samen kunnen we een samenhangend, sterker en inclusiever programma opmaken dat tegemoetkomt aan de diverse noden van onze burgers, daar zijn wij van overtuigd. Het kartel is voor Open Vld Hemiksem een bewuste keuze om onze waarden en doelen te versterken door samen te werken met anderen die een vergelijkbare toewijding hebben aan onze gemeente. Het kartel van Open Vld, CD&V en Groen in Hemiksem is een krachtige belofte: een belofte van samenwerking, vooruitgang en een betere toekomst voor onze gemeente.” stelt Greet Jacops, huidig gemeenteraadslid voor Open Vld en covoorzitter van Open Vld Hemiksem.

De komende weken zullen verschillende thematische werkgroepen aan de slag gaan met de gedetailleerde uitwerking van het verkiezingsprogramma. Hierbij wordt gezocht naar doordachte en sterke actiepunten die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Hemiksem en die bovendien financieel haalbaar zijn.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder