Sla navigatie over

Nieuws

3 januari 2022

Greet Jacops neemt fakkel @interim over.

Als Open Vld Hemiksem vinden we het bijzonder jammer dat Kris besloten heeft om zijn engagement stop te zetten zeker omdat er geen interne maar externe gebeurtenis hem tot dit besluit heeft gebracht. De bestrijding van de Covid-19-pandemie vraagt soms moeilijke en ingrijpende maatregelen...

Lees meer

18 oktober 2021

Open Vld voorziet ontbijtzak voor Hemiksemse jeugdbewegingen

“In veel gemeenten wordt er op de Dag van de Jeugdbeweging een gratis ontbijt aangeboden aan de leden van de jeugdbewegingen, om hen te bedanken voor hun inspanningen en engagement. In onze gemeente is dit nog niet het geval. Daarom hebben we vanuit onze...

Lees meer

22 juni 2021

Plaatsbezoek wouwerstraat

Over de 3 gebouwen heen zijn er 12 appartementen waarvan er momenteel 2 leegstaan. Het algemeen gevoel bij de bewoners is een gevoel van neerslachtigheid en verdriet. Niemand van hen geeft aan te willen verhuizen. Dit omwille van verschillende redenen: ze wonen graag in...

Lees meer

7 juni 2021

Situatie Wouwerstraat

Ook bij onze oppositiefractie van Open Vld Hemiksem zijn signalen binnengekomen met betrekking tot de Wouwerstraat van betrokken bewoners. Ook wij hebben dit dossier geagendeerd op onze bestuursvergadering van volgende week. Net zoals de collega´s van de oppositie van N-VA Hemiksem en Hemiksem Vooruit....

Lees meer

23 februari 2021

Mobiliteit & verkeersveiligheid moet een pak beter!

De fietsoversteek in de Assestraat is één van de gevaarlijkste in onze gemeente. Je moet als zwakke weggebruiker rekenen op de goodwill van de autobestuurder om over te steken. De situatie zal beteren wanneer de heraanleg van de Gemeenteplaats achter de rug is. Helaas...

Lees meer

23 februari 2021

Wijk Lelielaan verzuipt!

Al meerdere malen vroegen we naar een update van deze wijk omdat we vinden dat het huidige systeem deze woonzone alleen maar verslechtert in plaats van verbetert. Voor een betere waterdoorsijpeling, dit gebied is nu eenmaal een zeer drassige zone, legde de gemeente grachtjes...

Lees meer

23 februari 2021

SOS voor onze middenstanders!

De coronacrisis treft iedereen bijzonder hard, maar vooral onze zelfstandigen en ondernemers. Omdat we zelf ondervonden hoe moeilijk het voor hen was, en nog steeds is, deden we verschillende pogingen om hen te steunen. Ons eerste voorstel was een H-bon voor elke inwoner. Een...

Lees meer

29 oktober 2020

Gemeenteraadslid Open Vld Hemiksem tijdelijk vervangen

“Ik vind het enorm jammer dat ik de komende maanden mijn mandaat niet zal kunnen uitvoeren.” zegt raadslid De bondt. “We zijn als partij goed bezig om op een constructieve manier vanuit de oppositie voorstellen te doen om Hemiksem te verbeteren." Als partij vinden...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder