Sla navigatie over

Nieuws

27 december 2019

Meerjarenbegroting 2020-2025

Bij de beleidsverklaring van de burgemeester werd onze aandacht al snel getrokken toen we merkten dat verschillende van ONZE campagnepunten en voorstellen van tijdens de gemeenteraden van afgelopen jaar mee opgenomen waren in de plannen voor de komende jaren. En inderdaad ook in de...

Lees meer

16 oktober 2019

Waarom wij de gemeenteraad verlaten hebben...

Vanuit de verschillende fracties in de oppositie: Open Vld, N-va, Hemiksem Vooruit en Vlaams Belang zijn verschillende vragen/opmerkingen en bedenkingen gekomen met betrekking tot dit RUP. Het groot aantal ingediende bezwaarschriften toont ook aan dat ook inwoners met bedenkingen zitten ten aanzien tot de...

Lees meer

14 oktober 2019

Open VLD fractie pleit voor digitalisering terugbetaling H-bon

Een handelaar of kleine zelfstandig heeft het al vaak druk genoeg en heeft weinig tijd op overschot, stelt fractieleidster Birgit De bondt. Wanneer hij of zij nu een H-bon in ontvangst neemt, moet deze binnengebracht worden bij de dienst Lokale Economie, in het administratief...

Lees meer

28 maart 2019

Nieuwe toekomst voor Bekaert.

Samen met ons gemeenteraadslid Birgit De bondt was ik aanwezig op de infoavond over de herinrichting van de oude Bekaert site. De aanwezige inwoners stelden opvallend veel vragen. Er heerst duidelijk een zekere ongerustheid met betrekking tot dit megaproject. Na het horen van de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder